Php için kısa bilgiler


İşinize yarayacağını düşündüğüm notlardan derlediğim birkaç bilgi:

php image

<HTML>
<!- – Bu satır HTML’in yorum satırı Buraya
istediğimiz kadar yorum yazabiliriz..
Browser bu satırları dikkate almaz – – >

<HEAD>
<TITLE>PHP ile Merhaba</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<CENTER>
<B>
<H1>

<?PHP
/* Bu satır da PHP’nin çoksatırlı
yorum bölümü.. Bunu da
PHP yorumcusu asla dikkate
almaz Buraya istediğimiz
kadar yorum yazabiliriz. */

print(“Merhaba Dünya!“);
// Bu ise PHP‘de tek satır yorum
?>
</H1>
</B>
</CENTER>
</BODY>
</HTML>
Örnek:
<html>
<?PHP
echo (“Merhaba Dünya!”);
?>
</html>

Değişkenler: Değişkenleri adının önüne $ işareti koyarak tanımlarız:
• $adi
• $soyadi
• $deg123
• $sevdigiRenk
Örnek:
$birinci_degisken = “Elif”;
$ikinci_degisken = $birinci_degisken;
$birinci_degisken = “Betül”;
print $ikinci_degisken;
Elif yazılır. Çünkü birinci değişken değişiminden önce eşitleme olmuştur. O yüzden ilk değerini alır.

$birinci_degisken = “Nurcan”;
$ikinci_degisken = &$birinci_degisken;
$birinci_degisken = “Tülay”;
print $ikinci_degisken;
Dinamik değişken işareti “&” kullandığımız için birinci değişkenin ikinci değeri yazılır.
Php Veri Tipleri
Tamsayı (Integer): 5,124, 9834 gibi
• Çift (Double): 3,567 gibi
• Alfanümerik (String): “Reşit” gibi
• Mantıksal (Boolean): doğru (true)/yanlış (false) gibi
• Nesne (Object)
• Dizi (Array)

if (isset($bir_degisken)) {
print( $bir_degisken );
}
else {
unset($bir_degisken);
}
• Bu kod parçası, $bir_degisken isimli değişkenin içi boş değilse,
içeriğini görüntüleyecek, içi boş ise varlığına son verecektir.

empty() : isset() fonksiyonun tersi işleve sahiptir; bir
değişkene değer atanmamışsa, veya değeri sıfır veya boş
alfanümerik (NULL string) ise, doğru (True) değeri verir.
$bir_degisken = 123;
echo empty($bir_degisken);
$bir_degisken = “”;
echo empty($bir_degisken);
• Bu program parçası Browser penceresine sadece empty()
fonksiyonun
• doğru sonuç verdiği birinci echo() deyiminde 0 yazdıracaktır.
• yanlış sonuç verdiği ikinci echo() deyiminde 1 yazdıracaktır.

<?php
$adi = ” Kemal”;
$soyadi = ” Sunal”;
$adi_soyadi = $adi . ” ” . $soyadi;
print (“<br>”);
print ($adi_soyadi);
Print ($adi . “‘nın soyadı ” . $soyadi . “‘dir.”)
?>
• Bu örnekte, sadece ekleme yoluyla yeni bir değişken oluşturmakla
kalmıyoruz; fakat alfanümerik değişkenleri, başka metinlerle de
birbirine ekleyebildiğimizi görüyoruz.
• Bu işlemi nokta işaretiyle (.) yapıyoruz.
Değişken Kapsamı
Bir fonksiyonun dışında tanımladığımız değişkenlerimizi fonksiyona
tanıtabilmek için global deyimini kullanırız; böylece değişken bütün
program boyunca küresel nitelik kazanmış olur:
function yazdir () {
global $metin;
print (“<h1>İşte metin: $metin </h1>”);
}
• Bir fonksiyonun içinde oluşturduğumuz bir değişkenin fonksiyon sona
erdiğinde sıfırlanmaması için bir çare olması gerekir. Bu çarenin adı,
static deyimidir.
function saydir () {
static $sayi = 0;
$sayi++;
print (“<h3>Fonksiyonun tuttuğu sayı:
$sayi </h3>”);
}

mysql image
                                                                                                                    Tanımlar:
echo() bir ve daha fazla değeri bir defada yazdırır.
echo “Printy”; echo(“Printy”); // also valid
echo “First”, “second”, “third”;
Firstsecondthird
• print() sadece bir argüman alır ve onu yazdırır.
if (! print(“Hello, world”)) {
die(“you’re not listening to me!”);
}
Hello, world
• printf() belirli bir biçime göre yazdırma işlemi yapar:
printf(‘%.2f’, 27.452); 27.45
printf(‘The hex value of %d is %x’, 214, 214);
The hex value of 214 is d6
printf(‘Bond. James Bond. %03d.’, 7);
Bond. James Bond. 007.
printf(‘%02d/%02d/%04d’, $month, $day, $year);
02/15/2002
printf(‘You\’ve spent $%5.2f so far’, 4.1);
You’ve spent $ 4.10 so far
$date = sprintf(“%02d/%02d/%04d”, $month, $day, $year);
// now we can interpolate $date wherever we need a date
Küçük harf-Büyük harf
// Küçük harfe dönüştürür.
print(strtolower($string1));
// Büyük harfe dönüştürür.
print(strtoupper($string1));
// Katarın sadece ilk harfini büyük harf yapar.
print(ucfirst($string2));
// Kelimelerin sadece ilk harflerini
Array
Var olan dizi değişkene eleman eklemek
$aile = array(‘Ahmet’, ‘Fatma’);
$aile[] = ‘Yusuf’; // $aile[2] is ‘Yusuf’
• İlk satır 0 indeksinden başlayarak dizi değişkeni oluşturur. İkinci satırda ise
boşta olan bir sonraki indeks değeri 2 olduğundan $aile[2]= ‘Yusuf’
ataması yapar.
$kisi = array(‘ad’ => ‘Ahmet’);
$kisi[] = ‘Mehmet’; // $kisi[0]=’Mehmet’
• Dikkat! Burada PHP eklenen elemana sayısal indeks değeri verir.
• Dizi değişkenin boyutunu count( ) ve sizeof( ) fonksiyonları yardımıyla
öğrenebiliriz:
$family = array(‘Fred’, ‘Wilma’, ‘Pebbles’);
$size = count($family); // $size is 3
$confusion = array( 10=>’ten’, 11=>’eleven’, 12=>’twelve’);
$size = count($confusion); // $size is 3
Saat
<?php
setlocale (LC_TIME, “TR”);
print (strftime (“Türkçe bugün günlerden: %A “));
?>
                                                                                         

Bunlar da ilginizi çekebilir

Gitmeden yorumunuzu bırakın.


Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.