MySql Tanıtımı


                                                                                                     

mysql and php
Kullanmakta olduğumuz sunucuda bulunan veritabanına erişmek için shh konsolunu
kullanacağız.

Buradaki konsol penceresine
> mysql –u kullanıcı –p
Komutu yardımıyla sunucuya erişeceğiz. Buradaki kullanıcı şifresi size verilecek
Şifrenizi değiştirmek için
mysql> set password=password(“şifre”);
MySQL veri türleri
MySQL’de bir çok veri türü oluşturulabilir. Ancak Web programları
açısından önemli olan bir kaçı ve özellikleri şöyle sıralanabilir:
INT Tamsayı değerler alır: -2147483648’den 2147483647 kadar
değişen diziye “signed“ (işaretli), 0’dan 4294967295’e kadar
değişenine “unsigned” (işaretsiz) denir.
VARCHAR(n) n sayısını geçmemek şartıyla değişen boyutta
karakter olabilir.
CHAR(n) Kesinlikle n sayısı kadar karakter olabilir.
TEXT En fazla 65535(2^16-1) karakter alabilen metin alanı.
MEDIUMTEXT En fazla 16777215(2^24-1) karakter alabilen
metin alanı.
DATE 1000-01-01’den 9999-12-31’e kadar değişebilen tarih alanı.
TIMESTAMP 1 Ocak 1970’den 18 Ocak 2038’e kadar olan veYıl+Ay+Gün+Saat+Dakika+Saniye biçimindeki zaman bilgisi.
mysql> CREATE TABLE person ( personID int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
-> PRIMARY KEY(personID), FirstName varchar(15) not null,
-> LastName varchar(15), Age int default null);
mysql> describe person;
+———–+————-+——+—–+———+—————-+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+———–+————-+——+—–+———+—————-+
| personID | int(11) | NO | PRI | NULL | auto_increment |
| FirstName | varchar(15) | YES | | NULL | |
| LastName | varchar(15) | YES | | NULL | |
| Age | int(11) | YES | | NULL | |
+———–+————-+——+—–+———+—————-+
Bu komutla oluşturulan tabloya INSERT INTO komutuyla veri
girebilirsiniz:
INSERT INTO uyeler (adi, soyadi, uye_no)
VALUES (‘Mehmet’, ‘Yılmaz’,’1234′);
Bir tablonun oluşturulması ile içine veri yerleştirilmesi komutları ayrı ayrı
zamanlarda, ayrı işlemler olarak yapılabileceği gibi, toplu bir metin halinde,
otomatik olarak da yapılabilir.
UPDATE kullanicilar SET
eposta=’yeni_ad@adres.com’ WHERE no=’1′;
MySQL veritabanından bilgi edinmek için SELECT komutunu
kullanırız:
SELECT * FROM uyeler;

MySQL Fonksiyonları
LOG10(X) X’in 10 tabanına göre logaritması.
LOG2(X) X’in 2 tabanına göre logaritması.
LN(X) X’in loğal logaritması.
ROUND(X) X’i en yakın tamsayıya yuvarlar.
FLOOR(X) X’i yukarıya doğru yuvarlar.
CEILING(X) X’i aşağıya doğru yuvarlar.
MOD(X,Y) X’in Y ile bölümünde kalan
SIGN(X) X’in işaret fonksiyonu değeri
ABS(X) X’in mutlak değeri

MySQL Fonksiyonları
LOG10(X) X’in 10 tabanına göre logaritması.
LOG2(X) X’in 2 tabanına göre logaritması.
LN(X) X’in loğal logaritması.
ROUND(X) X’i en yakın tamsayıya yuvarlar.
FLOOR(X) X’i yukarıya doğru yuvarlar.
CEILING(X) X’i aşağıya doğru yuvarlar.
MOD(X,Y) X’in Y ile bölümünde kalan
SIGN(X) X’in işaret fonksiyonu değeri
ABS(X) X’in mutlak değeri

Veritabanına bağlanma
mysql_connect() fonksiyonunun başarılı olup olmadığını bu
değişkenin durumunu sınayarak anlayabiliriz. Örneğin:
$veri_yolu = mysql_connect(“localhost”, “ibrahim”);
if (!$veri_yolu) die (“MySQL ile bağlantı kurulamıyor!);

Bunlar da ilginizi çekebilir

Gitmeden yorumunuzu bırakın.


Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.