C# Hesap Makinesi Yapma Programı


Vizelerden önce en çok işlenen konulardan olan hesap makinesi koduna göz atalım:

Hesap Makinesi Yapma C#

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace C_Sharp
{
public partial class Form1 : Form
{
public Form1()
{
InitializeComponent();
}
public string islem = String.Empty;
public double sayi1 = 0;                                           //Burada sayi1 değişkenini tanımlıyoruz.
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
textBox1.Text = “1”;
}

private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
{
textBox1.Text = “2”;
}

private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
{
textBox1.Text = “3”;
}

private void button4_Click(object sender, EventArgs e)
{
textBox1.Text = “4”;
}

private void button5_Click(object sender, EventArgs e)
{
textBox1.Text = “5”;
}

private void button6_Click(object sender, EventArgs e)
{
textBox1.Text = “6”;
}

private void button7_Click(object sender, EventArgs e)
{
textBox1.Text = “7”;
}

private void button8_Click(object sender, EventArgs e)
{
textBox1.Text = “8”;
}

private void button9_Click(object sender, EventArgs e)
{
textBox1.Text = “9”;
}

private void textBox1_TextChanged(object sender, EventArgs e)
{

}

private void button10_Click(object sender, EventArgs e)
{
textBox1.Text = “0”;
}

private void button11_Click(object sender, EventArgs e)
{
textBox1.ResetText();
}

private void button18_Click(object sender, EventArgs e)
{

{
int sayi1 = Convert.ToInt32(this.textBox1.Text);
double sonuc = sayi1 * sayi1;                                                   //Karesini alma kodu   Karesi
textBox1.Text = sonuc.ToString();
}

}

private void button17_Click(object sender, EventArgs e)
{
int sayi1 = Convert.ToInt32(this.textBox1.Text); 
double sonuc = Math.Sqrt(sayi1);                                          //Karekökünü alma koduKaraköy
textBox1.Text = sonuc.ToString();
}

private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{

}

private void Ekle(object sender, EventArgs e)
{
textBox1.Text += (sender as Button).Text;  
}

private void İslem(object sender, EventArgs e)
{
{
islem = (sender as Button).Text;                         
sayi1 = Convert.ToDouble(textBox1.Text);     

}

}

private void button12_Click(object sender, EventArgs e)
{

{
double sayi2 = Convert.ToDouble(textBox1.Text);  //İkinci sayıyı tanımlıyoruz.
double sonuc = 0;
switch (islem)           //Burada switch case yöntemiyle toplama, çıkarma, çarpma, bölme işlemlerini   tanımlıyoruz.    
{
case “+”:
sonuc = sayi1 + sayi2; işlemler
break;
case “-“:
sonuc = sayi1 – sayi2;
break;
case “*”:
sonuc = sayi1 * sayi2;
break;
case “/”:
sonuc = sayi1 / sayi2;
break;

default:
MessageBox.Show(“İşlem seçmelisiniz!”, “Hata”);  //Herhangi bir işlem yapılmadan “=” basıldığında çıkacak uyarı.
break;
}
textBox1.Text = sonuc.ToString();                 //Sonuç yazısının gözüktüğü yer.
}
}

 

}
}

Bunlar da ilginizi çekebilir

Gitmeden yorumunuzu bırakın.


Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.