Asp.net Anlatımları


Microsoft’un 10 yıl önce yeni jenerasyon web programları yazmak için geliştirdiği bu dili elimden geldiğince örneklerle açıklamaya çalışacağım. Ayrıca php’ye göre web sayfası hazırlamak daha kolay ve rahat olduğu için en azından benim adıma kişisel ve kurumsal web siteleri tasarlarken tercih sebebi olmuştur. Birkaç anlatımla şekillendirelim;

ASP.NET SQL SERVER BAĞLANTI KURMAK

       Asp.net ile sql server a bağlantı kurmak için ;

Projemize  using System.Data.SqlClient; diyerek sqlclient sınıfını dahil ettikten sonra bir SqlConnection nesnesi oluşturuyoruz;
SqlConnection con ;
       Bu nesneyi veritabanına bağlantı kurmak için gerekli parametreleri(server adı,database adı gibi)  belirtmek için kullanırız.SqlConnection nesnesine gerekli parametreler şu şekilde girilir ;
con = new SqlConnection(“Data Source=’Sunucu adı’; initial catalog=’Veritabanı adı’;integrated security=true;”);
       Bu şekilde veritabanına bağlantıyı kurmuş olduk.Sırada veritabanından veri çekmek veya veri yazmak var.Veritabanı üzerinde herhangi bir işlem yapmak için SqlCommand nesnesi kullanılır.Kullanım şekli ;
SqlCommand cmd = new SqlCommand(“Sorgu'”, Bağlantı);
Ör: 
  SqlCommand cmd = new SqlCommand(“select * from uye where ad=’murat'”, con);
      Bu komutu yazmadan önce baglantıadı.Open(); diyerek bağlantıyı açmanız gerekmektedir.Aksi takdirde veritabanına bağlantı kurulamaz.Baglantıyı açıp sqlcommand nesnesi ile sorguyu yazdıktan sonra Sqlcommandenesnesi.ExecuteNonQuery(); diyerek sorguyu çalıştırırız.Böylece veritabanımız üzerinde işlem gerçekleştirmiş oluyoruz.Son olarak bağlantıyı sonlandırmamız gerekli  ; baglantiadi.Close();diyerek bağlantıyı sonlandırmış oluyoruz.
Anlattıklarım Windows Authentication da kurulu bağlantılar için geçerlidir. SQL Server Authentication için değişen tek nokta SqlConnectionnesnesinin içersine yazılan parametrelerdir.Şöyle ki ;
con = new SqlConnection(“Data Source=’Sunucu adı’; initial catalog=’Veritabanı adı’; uid=kullanıcı adı ; Pwd=şifre”);

 

ASP.NET İLE VERİ TABANINA KAYIT EKLEME

Yukarıda gördüğünüz tabloda kaydet butonuna basarak asp sayfasına gitmesini sağlayın.

 

<form id=”form1″ name=”form1″ method=”post”action=”http://localhost/VeriTabaniKayit.asp”>

 

Bu işlemi yaptıktan sonra gelelim asp dosyamızın içini oluşturmaya öncelikle request.form ile html dosyamızdaki bilgilerimizi asp dosyamıza alalım.

 

 

<%isim=request.form (“Ad”)

Email=request.form (“Mail”)

Parola=request.form (“Sifre”)

%>

 

Burada Bulunan Ad, Mail, Sifre Text Fielde Verdiğim İsim. Bunları Siz Türkçe Karakter Kullanmadan Değiştirebilirsiniz

 

Şimdi Microsoft’un veri tabanına bağlantı kurmak için verdiği sabit kodları yazalım ve veri tabanımıza bağlanalım.

 

<%isim=request.form (“Ad”)

Email=request.form (“Mail”)

Parola=request.form (“Sifre”)

set conn=Server.CreateObject(“Adodb.Connection”)

conn.open”provider=microsoft.jet.oledb.4.0;data source=C:\Documents and Settings\Computer\Belgelerim\Web’lerim\VeriTabani.mdb ”

%>

 

Burada data source kısmında veri tabanının bulunduğu yeri belirtiyoruz. Veri tabanı ile web dosyalarını aynı klasörde tutun.

 

 Veri Tabanında Yeni Bir Tablo Oluşturalım Ve Tablo Adını Kayit1 olarak tanımlayalım.

 

 

  

Örneğimizde kullandığımız tablo yapısı yukarıdaki gibi. Şimdi ise bu Ad Eposta Sifre alanlarını doldurmaya yarayan SQL sorgusunu yazabiliriz.

 

<%isim=request.form (“Ad”)

Email=request.form (“Mail”)

Parola=request.form (“Sifre”)

set conn=Server.CreateObject(“Adodb.Connection”)

conn.open”provider=microsoft.jet.oledb.4.0;data source=C:\Documents and Settings\Computer\Belgelerim\Web’lerim\VeriTabani.mdb ”

sqlkod=”insert into Kayit1 (Ad,Eposta,Sifre) Values (‘”&isim&”‘,'”&Email&”‘,'”&Parola&”‘)”

%>

 

Buradaki ‘insert into’ kayit1 kısmı tabloya verdiğimiz isimdir. (ad,eposta,sifre) bu kısım ise veri tabanındaki tabloda bilgi girişinin yapılacağı kısımlar. values(‘”&isim&”‘,'”&Email&”‘,'”&Parola&”‘)” bu kısım ise yukarıda oluşturduğumuz yapıya bağlı olarak bilgi girişi yapılacak yere göre yazılmalıdır. Bu işlemi de tamamladıktan sonra SQL sorgusunu çalıştırmaya yarayan kodumuzu yazıp asp dosyamızı kaydedeceğiz.

 

<%isim=request.form (“Ad”)

Email=request.form (“Mail”)

Parola=request.form (“Sifre”)

set conn=Server.CreateObject(“Adodb.Connection”)

conn.open”provider=microsoft.jet.oledb.4.0;data source=C:\Documents and Settings\Computer\Belgelerim\Web’lerim\VeriTabani.mdb ”

sqlkod=”insert into Kayit1 (Ad,Eposta,Sifre) Values (‘”&isim&”‘,'”&Email&”‘,'”&Parola&”‘)”

conn.execute sqlkod

%>

 

Sayfayı kaydettikten sonra local de çalışan IIS altına atarak(c:\inetpub\wwwroot) explorer sayfamızdahttp://localhost/dosyaadı yazabilir ( html uzantılı olanı ) ve formu doldurup göndere tıklayabiliriz ardından veri tabanı dosyasını acın. Girdiğiniz verileri orada kayıt edilmiş bir şekilde bulacaksınız.

ASP.NET’TE ÜYELİK SİSTEMİ YARATMA

Asp.net’te üyelik sistemi/paneli oluşturmak için aşağıdaki kodları kullanabilirsiniz. Ayrıca ilgili bir video için;
http://www.youtube.com/watch?v=BXrzEuZePT0

//giris.asp

 

Kullanıcı Adı:Şifre:

 

//giris_kontrol.asp

<%
‘Sql Injection ‘ı Önlemek ve HTML Kodlarını Pasif Hale Getirmek İçin
Kullanılan
Karakter Temizleme Metodu

function guvenlik(data)
data = Replace (data ,”`”,””,1,-1,1)
data = Replace (data ,”=”,””,1,-1,1)
data = Replace (data ,”&”,””,1,-1,1)
data = Replace (data ,”%”,””,1,-1,1)
data = Replace (data ,”!”,””,1,-1,1)
data = Replace (data ,”#”,””,1,-1,1)
data = Replace (data ,””,””,1,-1,1)
data = Replace (data ,”*”,””,1,-1,1)
data = Replace (data ,”And”,””,1,-1,1)
data = Replace (data ,”‘”,””,1,-1,1)
data = Replace (data ,”Chr(34)”,””,1,-1,1)
data = Replace (data ,”Chr(39)”,””,1,-1,1)
data = Replace (data ,”select”,””,1,-1,1)
data = Replace (data ,”join”,””,1,-1,1)
data = Replace (data ,”union”,””,1,-1,1)
data = Replace (data ,”where”,””,1,-1,1)
data = Replace (data ,”insert”,””,1,-1,1)
data = Replace (data ,”delete”,””,1,-1,1)
data = Replace (data ,”update”,””,1,-1,1)
data = Replace (data ,”like”,””,1,-1,1)
data = Replace (data ,”drop”,””,1,-1,1)
data = Replace (data ,”create”,””,1,-1,1)
data = Replace (data ,”modify”,””,1,-1,1)
data = Replace (data ,”rename”,””,1,-1,1)
data = Replace (data ,”alter”,””,1,-1,1)
data = Replace (data ,”cast”,””,1,-1,1)
guvenlik=data
end function
%>

<%
If trim(guvenlik(request.form(“kullanici_adi”)))=”” then
Response.Write

 

UYARI:

Kullanıcı
adınızı yazınız!

Geri Dön
response.end
end if

If trim(guvenlik(request.form(“sifre”)))=”” then
Response.Write

 

UYARI:

Şifrenizi
yazınız!

Geri
Dön

response.end
end if
%>
<%
Set rs = Server.CreateObject(“Adodb.Recordset”)
Sorgu = “select id, kullanici_adi, sifre from uyeler where kullanici_adi =
‘” &
guvenlik(request.form(“kullanici_adi”)) & “‘ and sifre = ‘” &
guvenlik(Request.form
(“sifre”)) & “‘”
rs.Open Sorgu, Baglanti, 1, 3
If rs.BOF And RS.EOF Then
Response.Write

 

UYARI:

Kullanıcı
adınız ya da şifreniz yanlıştır!

Geri Dön
Else
Session(“durum”) = “giris_yapmis”
Session(“id”) = rs(“id”)
Session(“kullanici_adi”) = rs(“kullanici_adi”)
Response.Cookies(“TekTech”)(“kullanici_adi”) = Request.Form(“kullanici_adi”)
Response.Cookies(“TekTech”)(“sifre”) = Request.Form(“sifre”)
Response.Cookies(“TekTech”).Expires = Now()+15
Response.Redirect “giris_sayfasi.asp”
End If
%>

//giris_sayfasi.asp

 

<%
Set rs = Server.CreateObject(“Adodb.Recordset”)
id = Session(“id”)
Sorgu = “Select * from uyeler where id= ” & id
rs.Open Sorgu, Baglanti, 1, 3
if rs.eof then
Response.Write ”

Üye bilgisi bulunmamaktadır!

else
%>
Kullanıcı Adı:
ÇIKIŞ YAP

 

 

UYARI:

Lütfen giriş yapınız!

Anasayfa//cikis_yap.asp

Asp.net ile ilgili tüm bilgileri Asp.net sayfamızda bulabilirsiniz. Güzel, uykusuz, kodlu geceler dileğiyle :)

Bunlar da ilginizi çekebilir

Gitmeden yorumunuzu bırakın.


Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.